Harga Persatuan Peniaga Emas Malaysia

Emas (K)Harga (RM)
999.9 (24K)XXX
916 (22K)XXX
835 (21K)XXX
750 (18K)XXX
375 (9K)XXX
Harga borong dealer AGC sila klik disini untuk log masuk.Log Masuk Harga Borong Dealer

Syarat & Terma Harga Emas

Perhatian! Bagi melindungi kedua-dua pihak, diantara syarikat Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (AGC) & ahli yang berdaftar, Syarat & Terma Harga Emas berikut harus dipersetujui & dipatuhi. Syarikat AGC berhak meminda mana-mana kandungan Syarat & Terma Harga Emas ini pada bila-bila masa tanpa perlu mendapat persetujuan ahli.
Syarat & Terma Harga Emas AGC:

1) Harga bagi setiap Produk Emas AGC adalah ditetapkan oleh pihak AGC & tidak tertakluk dengan mana-mana syarikat/agensi yang lain. Pihak AGC berhak meminda harga setiap produk tanpa mendapat persetujuan dari ahli.

2) Harga bagi setiap Produk Emas AGC yang dipaparkan adalah tidak tetap & akan sentiasa berubah. Adalah menjadi tanggungjawab ahli untuk sentiasa merujuk Harga Emas yang dipaparkan disini sebagai rujukan dalam membuat urusan dengan pihak AGC.

3) Harga bagi Produk Beli Semula bergantung kepada nilai kandungan emas selepas dinilai oleh pihak AGC. Syarikat AGC tidak menerima Emas dari pihak yang tidak dikenali & tidak sah dari segi undang-undang.

4) Segala tempahan & pembelian produk perlu mengikut masa yang telah ditetapkan iaitu Isnin - Jumaat, Jam 9.30 AM - 5.30 PM tidak termasuk cuti am & cuti umum.